MORUWASA Board Of Director

WAJUMBE WA BODI YA NANE YA MORUWASA

1 Prof. Romanus C. Ishengoma             Mwenyekiti wa Bodi
2 Bw. Tadeo Yuda Mgalla      Mwakilishi wa watumiaji maji wakubwa
3 Mrs. Niwael Mhando                             Mwakilishi wa wanawake
4 Bw. Mwadhini Myanza                       Mwakilishi wa wafanyabiashara
5 Bi. Rose Joseph Lyimo
    Mwakilishi wa watumiaji maji majumbani
6 Bi.Mariam Mtunguja                       Mwakilishi wa Mkoa
7 Eng. Charles Mafie                                  Mwakilishi wa Wizara ya Maji
8 Bw. Ally H. Machela                           Mkurugenzi wa Manispaa ya Morogoro
9 Eng.Tamim T. Katakweba                         Mkurugenzi Mtendaji wa MORUWASA