MORUWASA Board Of Director

WAJUMBE WA BODI YA NANE YA MOROWASA

1 PROF.ROMANUS C.ISHENGOMA MWENYEKITI
2 BW.MWADHINI O MYANZA MJUMBE MWAKILISHI WA WAFANYABIASHARA
3 Bi.Niwae E.MHANDO MJUMBE MWAKILISHI WA WATUMIAJI MAJI WADOGO/MAJUMBANI
4 BI.ROSE J.LYMO MJUMBE MWAKILISHI WA WANAWAKE
5 MHE.HAMISI M. MSASA MJUMBE MWAKILISHI WA MADIWANI
6 BW.TADEO Y MGALLA MJUMBE MWAKILISHI WA WATUMIAJI MAJI WAKUBWA
7 BI. SHEILA LUKAB MJUMBE MKURUGENZI WA MANISPAA
8 ENG.EMMANUEL N.M KALOBELO MJUMBE KATIBU TAWALA MKOA
9 ENG.TAMIM KATAKWEBA KATIBU MKURUGENZI MORUWASA
10 MWAKILISHI WIZARA YA MAJI